Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

1807 bbae
Reposted fromwhateva whateva viafabulous-lazy fabulous-lazy
9897 2e10 500

isabellemenin:

Petites natures des fonds angéliques - 2015

Isabelle Menin
Join me on Facebook 

Reposted fromorendasophie orendasophie viawhalem whalem
6673 4a08
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajas1mine jas1mine
0948 be05 500

transparent-flowers:

Comostola laesaria. (x).

Reposted fromkimik kimik viablackmoth7 blackmoth7
2797 8ae4 500
Reposted fromrol rol vialifeless lifeless
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum viaboli boli

a-misguided-ghost-97:

the urge to post hideously personal things online. where does it come from

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
6289 0345
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
5364 0e65
Reposted fromhideandseek hideandseek viaiblameyou iblameyou

May 21 2015

1599 1413 500
Reposted fromSuccu-n-Panda Succu-n-Panda viasowiazupa sowiazupa
"Kobiety spalone na solarium, które spędzają w nim codziennie pół godziny, a wieczorem już wydaje im się, że są bledsze.
Nastolatek, który musi zagrać jeszcze jedną turę Heroesów.
Emerytka, która musi zobaczyć nowy odcinek M jak miłość.
Trzydziestolatek gromadzący w podwórku cegły, deski i stare akwaria, bo mogą się przydać.
Śliczna studentka filologii tnąca się skalpelem po udach.
Dziennikarka, która odmierza trzydzieści gramów ryżu i sto gramów polędwiczki wieprzowej na obiad i wpada w panikę, kiedy musi pójść na kolację do znajomych, bo tam będzie makaron.
Przedsiębiorca, który kiedy nikt nie widzi, dzwoni po prostytutki, żeby tylko się spuścić a potem nie patrzy sobie w oczy.
Chłopak, który wychodzi biały jak papier z blaszanej budki z automatami, bo siedział tam dwanaście godzin. A obok niego, gwarantuję ci, siedziała rencistka, która będzie musiała pożyczać na leki.
I nie, to nie jest taki kawałek Pezeta o ciężkim życiu, to się dzieje naprawdę, tylko jeśli nie jesteś zainteresowany uzależnieniami, to o tym nie wiesz, tak samo jak ja nic nie wiem o chemioterapii, bo nie muszę się nią, bogu dzięki, interesować."
Najgorszy człowiek na świecie,  Halber Małgorzata
Reposted fromAnnju Annju viasowiazupa sowiazupa

May 19 2015

May 07 2015

8194 4f35 500
...SUDETY.
8556 b815 500

tylerthrasherart:

 crystalized cicada

Reposted frommeem meem viaburdel burdel
7599 3d5c
Reposted frommanufatura manufatura viaburdel burdel
4556 7be3
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaburdel burdel

April 27 2015

9457 ad99

April 18 2015

8272 9180 500
Reposted fromOFFka OFFka viapengin pengin
1156 2ca7 500
Reposted fromtwice twice vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl